top of page
Lapsi, Taide ja Luonto (ebook versio).jp

Lapsi, taide ja luonto:

Luontotaiteen harjoituksia Suomeen muualta

tulleille lapsille ja nuorille

 

ISBN 978-952-68868-2-4

 

Tämä opaskirja esittelee luontotaiteen työpajoja, jotka kehitimme kolmen vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille suunnatussa pilottiprojektissa. Koska monissa vastaanottokeskuksissa asuu paljon lapsia, jotka ovat eläneet Suomessa jo monta vuotta, halusimme kehittää uudenlaisen sarjan työpajoja, joissa keskitytään läsnäoloon nykyhetkessä menneisyyden tarkastelemisen sijaan. Projektin teemaksi muodostui luontosuhteen syventäminen ja suomalaisen luonnon parantaviin ja voimauttaviin elementteihin tutustuminen.

Missä kotini book
Missä_on_minun_kotini_cover.jpg

Missä on minun kotini?:

Turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kuvia,

kertomuksia ja kokemuksia

ISBN 978-952-68868-2-4

Tämä kirja jatkaa Matkalla pakolaisena-kirjan (katso alla) teemoja. Taidetyöpajoissa tehtiin kuvia ja kirjoitettiin tarinoita, joiden aiheina olivat mm.: muisto kotimaasta, matka Suomeen sekä tulevaisuuden toiveet ja visiot. Taidetyöpajat toteutettiin eri puolilla Suomea sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa. Useimmat tähänkin kirjaprojektiin osallistuneet lapset ja nuoret olivat tulleet Suomeen syksyllä 2015, jolloin Eurooppaan ja Suomeen saapui ennennäkemätön määrä turvapaikanhakijoita.

Matkalla book
Matkalla cover.jpg

Matkalla pakolaisena:
Turvapaikanhakijalasten ja -nuorten omin sanoin ja kuvin

ISBN: 978-952-93-7165-5

Tässä kirjassa esitellään hiljattain Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten taidetta ja tarinoita, jotka syntyivät ohjaamissamme työpajoissa neljässä vastaanottokeskuksessa eri puolilla Suomea. Työpajoissa oli kaksi pääteemaa - menneisyys ja tulevaisuus. Työpajat toteutettiin taideterapian filosofian mukaisesti, jonka mukaan lopputuote ei ole yhtä tärkeä kuin prosessi - tutkitaan, miten se vaikuttaa, kun ilmaistaan kokemuksia ja tunteita kuvien ja sanojen avulla.

Kaksi 2 cover.jpg

Kaksi kotimaata II:
Maahanmuuttajataustaisten lasten
taidetta ja tarinoita

ISBN: 978-952-93-2708-9

Kirja on jatko-osa ensimmäiselle julkaisemallemme maahanmuuttajataustaisten lasten taidetyöpajojen tuotoksia esittelevälle kirjalle (katso alla). Koululaisille suunnatuissa taidetyöpajoissa jatkettiin ja kehitettiin samoja teemoja - tutkiskeltiin taiteen kautta kokemuksia Suomeen muuttamisesta ja monissa kulttuureissa elämisestä.

(otteita kirjasta)

 

Kaksi cover.jpg

Kaksi kotimaata:

Maahanmuuttajataustaisten perheiden

lasten taidetta ja tarinoita

ISBN: 978-952-93-1650-2

Tämä kirja syntyi ensimmäisen maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten kanssa tekemämme projektin pohjalta. Tavoitteemme taidetyöpajoissa oli ohjata kouluikäisiä lapsia tutkimaan suhdettaan siihen, että heillä on rikkaus omata perhetaustansa puolesta (ainakin) kaksi kieltä ja kotimaata. 

(otteita kirjasta)

 

bottom of page